ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΛΑΞΗ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΛΑΞΗ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αναφορικά με την εφαρμογή αθλητικής μάλαξης, ως την πλέον ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδο αποκατάστασης, θα πρέπει να τονιστεί ότι συμβάλλει καταλυτικά στην περαιτέρω βελτιστοποίηση παραμέτρων και συστημικών λειτουργιών, οι οποίες συντελούν άμεσα και δραστικά στην εύρυθμη εκτέλεση της  προπονητική διαδικασίας, μετά την ολοκλήρωση του προπαρασκευαστικού κύκλου προσαρμογής, έως και την αγωνιστική περίοδο του αθλητή, με εφαρμοστικές τροποποιήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες αποκατάστασης, για την εκάστοτε περίοδο προπονητικής διαδικασίας. Ως παροχή, δεν συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο κατάρτισης της κλασικής φυσιοθεραπείας, το οποίο προαπαιτείται. Το άτομο πού θα παράσχει αντίστοιχη υπηρεσία, θα πρέπει απαιτητά, να πληροί προϋποθέσεις υψηλού γνωστικού επιπέδου βιοχημείας,  εμβιοκινητικής, μυολογίας, ανατομικής, αθλητικής ψυχολογίας καθώς και βασικές αρχές προπονητικής. 

Κατά κανόνα, η συχνότητα της εφαρμογής, προσδιορίζεται από τα μετρήσιμα μεγέθη του παραγόμενου προπονητικού φορτίου και αυτό σημαίνει ότι, ένας αθλητής υψηλών επιδόσεων, ο οποίος κατά μέσο όρο συγκεντρώνει σε εβδομαδιαία βάση, από 9 έως 12 προπονητικές μονάδες, θα πρέπει να δεχτεί τις αντίστοιχες συνεδρίες μάλαξης, τουλάχιστον κατά το ήμισυ. Αυτό συμβαίνει διότι, η βιολογική δυνατότητα του οργανισμού να αποκαθίσταται συστημικά, είναι διαδικασία που απαιτεί την πάροδο 72 ωρών, προκειμένου να δεχθεί νέο προπονητικό ερέθισμα και να διατηρεί τα ωφέλιμα στοιχεία της προπονητικής διαδικασίας.

Κατά συνέπεια, θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της προπονητικής που εφαρμόζεται σε κράτη με οργανωμένο πλαίσιο αθλητισμού, ως προϊόν με υψηλό βαθμό απαιτήσεων.

Αλέξανδρος Κόντζος

Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ Ειδικότητα κλασσικός αθλητισμός

Πτυχιούχος φυσιοθεραπείας και αθλητής μέλος της εθνικής ομάδας όλων των κατηγοριών από παμπαίδας (1994) μέχρι το 2008 στα 100μ / 200μ & 4Χ100 μ.

Υπότροφος Harvard University – Physical Education and Sports Science (1999)

facebook
instagram